Gestrike Offroad:s styrelse 2022
Ordförande: Thomas Strand
Kassör: Olle Rommedahl
Sekreterare: Niclas Alfredsson
Ledamöter: Arvid Nyman samt Andreas Alneberg

Revisorer: Anders Persson samt Anders Sjöblom
Valberedning: Tommy Alm och Mille Dilen
Materialförvaltare: Arvid Nyman

 
Klubbens Kontaktman: Ordförande Thomas Strand
Mobil: 070 - 925 50 92
Mail: thomas.abyggeby@sverige.nu

 

Sekreterare & webmaster: Niclas Alfredsson
Mobil: 070 - 692 76 01
Mail: niclas@motorpics.se