Kör regler


Tillåtna tider för användning av området för klubbens medlemmar kl.8,00 - 19,00.

Vid körning med 4-hjuling på området skall dessa vara utrustade med vimpel (typ cykelflagga).

Fordonen skall vara registrerade & ha trafikförsäkring.

Respektera & åka inte utanför klubbens träningsområde.

Se till att någon av de åkande har med sig en brandsläckare.

Se till att det finns saneringsmedel & påsar att ta upp detta med vid ev. spill.
 

Föreskrifter för vinschning.

Förbjudet att vinscha i en kraftledningsstolpe.

Vinscha aldrig med stålwire i ledningsgatan.

Vid vinschning i ledningsgata via träd intill denna skall hänsyns tagas att träd inte kan falla över ledningarna. Koppla också med hänsyn till att inte skada trädet.

Tänk på din & andras säkerhet genom att använda dämpare på vinsch-wire/syntetlina.

Tänk på säkerhetsavståndet vid vinschning, detta bör vara minst det avståndet som den utdragna vajerns längd.

Undvik att använda lösa schackel & andra kopplingsmaterial tillsammans med ryckstropp.

Vid vinschning i träd skall detta göras med omsorg, skada aldrig trädets yta samt tänkt på vilken kraft som det skall tåla för att klara ditt fordon (rek. minst 30 cm i diam.).