Gävle Offroad grundades 1994 av några eldsjälar med gemensamt intresse.
Hans "Hasse" Andersson utsågs till ordförande.
Klubben hade som avsikt att öva och träna terrängkörning.

För att kunna öva under ordnade former inlämnades en ansökan om terräng
körning på Kungsbäcks övningsområde till I 14. Gävle offroad fick då tillstånd att
köra 6-7 gånger per år på området.

Under hösten 1997 hördes rykten om att Kungsbäcks övnings-område
skulle överlåtas till Fortifikationsförvaltningen för försäljning.
Klubben bestämde att en ansökan om övningsområde skulle lämnas in till Gävle Kommun.

För att lättare få en sådan ansökan beviljad, planerade klubben att bifoga
ett samarbetsavtal med Räddningstjänsten.
Vi kontaktade Räddningstjänsten och erbjöd oss att hjälpa till i
händelse av snöstorm, skogsbränder samt olyckor i svårframkomlig terräng.
Intresset från Räddningstjänstens sida betraktades som tämligen svalt.
Vi fick till svar att de klarade allt själva.

Något hjälpbehov eller samarbete var inte nödvändigt.
Dessutom händer det enligt dem, aldrig några större katastrofer.

Söndagen den 6:e december 1998 lyssnade klubbens Magnus Andreasson på Radio Gävleborg.
En reporter talade i telefon med en chef vid Primärvården,
som berättade om sjukvårdens stora problem i snökaoset.

Efter samtalet ringde Magnus till Radio Gävleborg och berättade att några
medlemmar i Gävle Offroad var villiga att hjälpa sjukvården.
"Jag meddelar SOS alarm att ni finns till förfogande" svarade reportern.
Ingen hörde dock av sig.

Några timmar senare åkte vi till Räddnigstjänsten och erbjöd vår hjälp,
vi fick till svar att dom hade all utrustning för att klara ett snö
oväder själva. En kort stund därefter åkte vi till Gävle där vi hjälpte
Gävle Energi att transportera materiel och reparatörer för att få
igång elförsörjningen i staden.

Vid årsmötet den 21:a februari 1999 beslutades bland annat namnändring
på klubben, på grund av dess geografiskt sett vida utsträckning,
till Gestrike Offroad. Grundaren Hans "Hasse" Andersson lämnade i
samma stund över ordförande posten till Magnus Andreasson.