Medlemsavgiften för 2017

Avgiften skall betalas in fr.o.m. okt. 2016 t.o.m. jan. 2017.

200 kr för enskild medlem & 250 kr för familjemedlemskap.

Postgiro konto: 72 64 07 - 0

Glöm inte att skriva avsändare.